Bådklargøring 2018-19

Så er holdene for bådklargøring  i vinteren 2018-19 klar,

Bådklargøringen udsendes via et nyhedsbrev til medlemmerne, og facebook generelt, samt hænger på opslagstavlen i klubben.

Der er en ansvarlig bådformand der sørger for at opgaven bliver udført og at 
alle giver en hånd med ved arbejdet. I aftaler selv tid  for, hvornår i vil udføre opgaven, vær opmærksom på, at det ikke er alle der er på Facebook. 

Aftenroerne er blevet opdelt i hold med en bådformand, som er ansvarlig for opgaven. 

Tirsdagsholdet og Onsdagsholdet aftaler selv bådhold indbyrdes blandt de aktive roere, med en bådformand, og holdet indrapporteres med ansvarlig  og roere til materialeansvarlig. 

Ungdomsholdet tager ungdomsteamet (Bente Henriksen, Birgit og Arne) og Frederikke Bay sig af. 

Til de enkelte medlemmer, henvend jer til jeres bådformand og aftal nærmere for hvornår i skal mødes. Bådformanden kan finde tlf.nr på rokort.dk under medlemmer, hvis der nogen som ikke reagerer.

Bådformanden orienterer bådholdet om, at det kun er tilladt at slibe på nitterne med omtanke med hånden. Der må ikke bruges elektriske maskiner til afslibning af båden, nitterne bliver løse og båden bliver utæt, det kræver en større reparation.

Listen over arbejdet der skal foretages på bådene er tilsendt den ansvarlige bådformand/ tirsdag og onsdagshold, inden den 15 november.  

Der kan være noget som er blevet overset i gennemgangen og skulle der være en reparation i ikke selv kan udføre, kan i henvende jer til materialeudvalget.

Til afslibning af bådene hænger slibepapir og der ligger slibeklodser på værkstedet og i skal huske at rydde op efter jer selv. Husk at bestille tid til brug af værksted når i skal lakere båden, og give materialeudvalget besked herom så vi kan stille lak klar til jer.

Alle grupper i klubben skulle nu have fået tildelt en opgave for vinteren, og bådene skal være klar til sæsonen starter igen den 30 marts 2019, hvor vi hejser standeren.

Skulle nogen ikke være sat på listen er de velkommen til selv at tilmelde sig et bådhold.

Regneark med bådhold: ansvarlig bådklargøring 2018-19

På bestyrelsen vegne

Arne Lund                 Niels Purup     Birgit Lund  Stefan Hørløck
Materialeansvarlig                    Materialeudvalg