Bestyrelse og udvalg

En lang række udvalg hjælper i det daglige med driften af Skjold. Alle arbejder frivilligt og ulønnet med det formål at sikre, at vi stadig har en aktiv og levende klub med mange klubaktiviteter. Bådmaterialet skal vedligeholdes, fester skal planlægges og afvikles, huset skal passes, lokalerne udlejes, vinteraktiviteterne planlægges og gennemføres, sommerhalvårets rokurser skal planlægges og gennemføres og ture i ind- og udland planlægges. Bestyrelsen har mellem generalforsamlingerne det overordnede ansvar for klubbens drift, men uden alle de engagerede skjoldere, der deltager i udvalgsarbejdet gik det slet ikke.

Har du lyst til at deltage i arbejdet, så henvend dig til bestyrelsen eller udvalgsformanden. Frivilligt arbejde er altid velkomment.

Kontaktliste

NB Husk at meddele evt. ændringer i klubbens underafdelinger/udvalg til både rosport (rosport@roklubbensport.dk) og bestyrelsen (bestyrelsen@roklubbenskjold.dk)

Bestyrelse

Bestyrelsen: bestyrelsen@roklubbenskjold.dk
Medlemskab: medlem@roklubbenskjold.dk
Kasserer: kasserer@roklubbenskjold.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Erik Sandager 2010 6361 (formand)
e-mail: formand@roklubbenskjold.dk

John Skovgaard Sørensen 4056 3737 (sekretær og kasserer)
e-mail: sekretær@roklubbenskjold.dk

Inge Seit 3874 0673 (rochef)
e-mail: rochef@roklubbenskjold.dk

Læs nedenfor om rochef-funktionen

Carsten Bornhøft (kajakchef)
e-mail: kajakchef@roklubbenskjold.dk

Bente Henriksen 24621390 (ungdomschef)
e-mail: ungdom@roklubbenskjold.dk

Michael Sommer 50534472 (bestyrelsesmedlem)

Niels Purup 40597486 (bestyrelsesmedlem, seniorrepræsentant)

_______________________________________

Jens Peter Bovbjerg: Bestyrelsens højre hånd mht. kontingent mv.

Skjolds Revisorer
Inge Hansen 22 37 68 54

Aase Rupsch 45 93 15 21

Roklubbens underafdelinger

Kajak udvalg

 • Carsten Bornhøft og Peter Holgersen (kajakchef), e-mail: kajakchef@roklubbenskjold.dk
 • Carsten Bornhøft (materielansvarlig) 22411544
 • Ann-Britt Friedrich (EPP2 certifikat & koordinering) 61719816

 Roudvalg

 • Inge Seit 38 74 06 73 (Rochef):  rochef@roklubbenskjold.dk
 • Mona Steensbro (instruktion) 28 89 92 76
 • Cay Nielsen (roning) 28 49 98 83

Seniorudvalg

 • senior@roklubbenskjold.dk
 • Topper (Torben Schäfer) 39 67 57 70
 • Lizzy Abilgaard 24 43 53 65
 • Niels Purup 40 59 74 86
 • Kirsten Andersen
 • Eva Kucharski
 • Joan Krøier
 • Birger Nielsen

Læs om seniorudvalget

Ungdomsroerudvalg

 Roklubbens aktivitetsudvalg

Festudvalg:  NB Vacant; Noget for dig?

Fællesspisning

 • Jan Hoffmann Jørgensen: 61603987

Husudvalg (står for diverse ’viceværtopgaver’)

Læs her om Husudvalg

IT udvalg

 • John Skovgaard Sørensen 40 56 37 37, (står for PC og netværk i klubben)

Kap og outriggerroning

 • Torben ’Topper’ Schäfer (formand): 39675770
 • Flemming Bay Nielsen: 43450862
 • Jørgen Eriksen: 44 97 66 05

Materieludvalg

 • Arne Lund, 2513 0249
 • Carsten Bornhøft (kajakansvarlig) 

Nivå udvalg

Redaktionsudvalg/rosport

PR udvalg: NB Vacant: Noget for dig?

Udlejningsudvalget:

Mail vedr. udlejning sendes til: udlej@roklubbenskjold.dk

Medlemmer:

 • Anne Christiansen, tlf. 6130 4872
 • Susanne Gram Naym, tlf.  4141 2590

Koordinator:

 • Jette Hansen, tlf. 30701024

Udlejningsassistenter:

Udlejningskasserer:

Vinteridræt

 • Petra Larsen (planlægningsansvarlig): 35 83 96 96, petralarsen@abl1926.dk
 • Mona Steensbro: 28 89 92 76
 • Arne Lund: 25130249

Ro-chef Inge Seit (rochef@roklubbenskjold.dk).