Priser

Der gælder følgende kontingentsatser:

Medlemstype Kontingent pr. måned
Aktiv 25 år og derover
230,00
Aktiv under 25 år
115,00
Aktiv folkepensionist
175,00

Kontingentet opkræves kvartalsvis.

En nøglebrik koster 200 kr.

Skabsleje: 100 kr. pr. år