Nøglepersoner

 

Formand Erik Sandager formand@roklubbenskjold.dk 20106361
Bestyrelse John Skovgaard sekretaer@roklubbenskjold.dk  
  Bente Henriksen ungdomsudvalg@roklubben.dk  
  Michael Sommer naestformand@roklubbenskjold.dk  
  Carsten Bornhøft kajakchef@roklubbenskjold.dk  
  Niels Purup senior@roklubbenskjold.dk  
  Inge Seit rochef@roklubbenskjold.dk  
Økonomiansvarlig John Skovgaard sekretaer@roklubbenskjold.dk  
Kasserer daglig drift Jens Peter Bovbjerg kasserer@roklubbenskjold.dk  
Hjemmeside Jens Peter Bovbjerg    
Rosport Brian Haas rosport@roklubbenskjold.dk  
Rochef Inge Seit rochef@roklubbenskjold.dk 50717994
Kajakchef Carsten Bornhøft, bestyrelsesrep. kajakchef@roklubbenskjold.dk  
  Peter Holgersen, daglig drift    
Ungdomschef Bente Henriksen ungdomschef@roklubbenskjold.dk 24621390
Ungdomsteam  Arne Lund, Birgit Lund og Bente Henriksen    
Ungdomstræner Frederikke Bay, Ida Øemig    
Instruktionschef inrigger Mona Steensbro    
Instruktionschef Kajak Peter Holgersen    
Instruktører kajak Ann Britt Friedrichs    
  Mikkel Braamund Rasmussen    
Kap- og outriggerroning Torben “Topper” Schäfer    
  Flemming Bay    
Materialansvarlig inrigger Arne Lund Fejl og skader skrives ind på rokort.dk  
Materialansvarlig kajak Carsten Bornhøft Fejl og skader skrives ind på rokort.dk  
  Elsebeth Lange. Turkajak    
  Birte Mynborg.  Havkajak    
Tovholder Bådhal      
Vinteridræt Petra Larsen petralarsen@abl1926.dk 35839696
  Mona Steensbro   28899276
Tovholder for indkøb af klubtøj      
Festudvalg Michael Sommer fest@roklubbenskjold.dk  
Udlejningsudvalg Anne Christiansen udlej@roklubbenskjold.dk  
  Susanne Gram Naym    
Nivåudvalg Birgit Sahlgreen oleogbibber@webspeed.dk 40354303
  Inge Seit   50717994
Fællesspisning Jan Hoffman Jørgensen   61603987
Husudvalg  Mogens Andersen – formand mogens.andersen@email.dk 36174153
  Mogens Lynge – varme og el   40945720
  Niels Crone – maleropgaver      30617268
  Helge Dalsgård-Sørensen   40203722
       
It-udvalg John Skovgaard Sørensen   40563737
Seniorudvalg Torben “Topper” Schäfer    
Roklubben Skjolds Fond Steen Rasmussen – formand    
  Connie Sørensen – kasserer